Skip to content

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiadau Blynyddol

Mae'r Tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth am y nifer a'r mathau o apeliadau a dderbyniwyd.

Cyhoeddir adroddiad blynyddol ar gyfer pob blwyddyn Tribiwnlys ac mae'n cynnwys y cyfnod o Fedi i Awst. Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am y nifer o apeliadau a dderbyniwn, y math o apeliadau a gyflwynwyd gan rieni/gofalwyr a'r ardal awdurdodau lleol. Mae'r adroddiadau hefyd yn cynnwys gwybodaeth ariannol am y Tribiwnlys dros y flwyddyn ariannol o Ebrill i Fawrth.

Gallwch lawrlwytho adroddiadau blynyddol o'r dolenni isod.

Os cewch broblemau wrth lawrlwytho unrhyw adroddiad, neu os ydych ei angen mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.

 

Dolenni perthnasol

Mae penderfyniadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru ar gael i'w gweld ar-lein.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Mae ein rhestr termau yn cynnwys rhai geiriau pwysig sy'n cael eu defnyddio ar ein gwefan ac yn ein llyfrynnau.