Skip to content

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 1 30/12/12

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 1 30/12/12

Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn y ffaith bod yr Awdurdod Lleol wedi gwrthod rhoi datganiad o AAA.

Fe'i gwnaed yn unol â Rheoliadau Tribiwnlys AAA Cymru 2001.

Caniatawyd yr apêl.