Skip to content

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 11 30/12/12

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 11 30/12/12

Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2 a 3 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdurdod Lleol.

Fe'i gwnaed yn unol â Rheoliadau Tribiwnlys AAA Cymru 2001.

Caniatawyd yr apêl yn llawn.