Skip to content

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 6 30/12/12

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 6 30/12/12

Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhan 3 o Ddatganiad a roddwyd gan Awdurdodau Lleol.

Fe'i gwnaed yn unol â Rheoliadau Tribiwnlys AAA Cymru 2001.

Caniatawyd yr apêl.