Skip to content

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 1 30/12/13

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 1 30/12/13

Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2, 3 a 4 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr awdurdod lleol.
Cafodd yr apêl ei chynnal yn rhannol mewn perthynas â Rhannau 2 a 3 ac yn gyfan mewn perthynas â Rhan 4.