Skip to content

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 14 30/12/13

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 14 30/12/13

Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn y ffaith bod yr Awdurdod Lleol wedi gwrthod rhoi Datganiad o AAA.
Cafodd yr apêl ei gwrthod.