Skip to content

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 15 30/12/13

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 15 30/12/13

Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2 a 3 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr awdurdod lleol.
Cafodd yr apêl ei chynnal.