Skip to content

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 9 30/12/13

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 9 30/12/13

Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2, 3 a 4 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdurdod Lleol.
Cafodd yr apêl ei chynnal yn rhannol.