Skip to content

Plant a Phobl Ifanc

Plant a Phobl Ifanc

Mae plant a phobl ifanc yn eu harddegau yn gallu gwneud apêl a hawliad eu hunain. I wneud apêl, mae angen i chi ddweud wrthon ni eich bod yn anghytuno â phenderfyniad ynglŷn â'ch addysg. I wneud hawliad, mae angen i chi ddweud wrthon ni pam rydych chi wedi cael eich trin yn annheg yn yr ysgol oherwydd anabledd. Os ydych chi eisiau, gallwch ofyn i oedolyn eich helpu chi.

Bydd angen i chi, neu’r person sy'n eich helpu, lenwi ein ffurflen i ddweud wrthon ni eich bod chi eisiau gwneud apêl neu hawliad .

Os oes gennych chi rywun yn eich helpu, yr enw rydyn ni’n ei roi ar y person hwnnw ydi 'cyfaill achos'. Mae’n rhaid i’ch cyfaill achos chi ddweud wrthon ni ei fod yn eich helpu chi drwy lenwi ac anfon ffurflen datganiad cyfaill achos.

Os nad oes gennych chi rywun i'ch helpu chi, neu os oes gennych chi gwestiwn neu os ydych chi'n methu llwytho ein ffurflenni a'n llyfrynnau i lawr, cofiwch ddweud wrthon ni.  Gallwch gysylltu â ni drwy lenwi’r ffurflen ar-lein, gyrru neges destun i ni neu drwy ein ffonio.

Gallwch hefyd ddefnyddio ein dolenni i gysylltu â phobl eraill a fydd yn gallu eich helpu, er enghraifft Meic (dolen allanol) neu Gomisiynydd Plant Cymru (dolen allanol).

Ffurflenni

Llyfrynnau Canllaw

Dolenni perthnasol

Os oes gennych chi gwestiynau ar ôl edrych ar ein gwefan, rhowch wybod i ni. Gallwch gysylltu â ni drwy yrru neges destun, dros y ffôn neu ar-lein.
Mae ein clip fideo yn dangos i chi beth sy’n digwydd yng ngwrandawiad tribiwnlys Aled.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Mae ein rhestr termau yn cynnwys rhai geiriau pwysig sy'n cael eu defnyddio ar ein gwefan ac yn ein llyfrynnau.