Skip to content

Awdurdodau Lleol

Awdurdodau Lleol

Bydd Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) yn ysgrifennu at yr Awdurdod Lleol i ddweud wrthoch chi bod apêl wedi'i gwneud yn erbyn eich penderfyniad.

Gallwch lawrlwytho ein llyfryn canllaw oddi ar y we drwy ddefnyddio’r dolen isod, neu os ydych chi am i ni anfon copi atoch chi, cysylltwch â ni

Llyfrynnau Canllaw

  • Paratoi Datganiad Achos. Mae ein llyfryn canllaw i Awdurdodau Lleol yn cynnwys gwybodaeth am sut i baratoi datganiad achos a pha wybodaeth y mae angen i chi ei chynnwys. (Paratoi Datganiad Achos: Canllaw i Awdurdodau Lleol - Llyfryn Canllaw TAAAC 6)

Dolenni perthnasol

Mae ein clip fideo yn dangos i chi beth sy’n digwydd yng ngwrandawiad tribiwnlys Aled.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Mae ein rhestr termau yn cynnwys rhai geiriau pwysig sy'n cael eu defnyddio ar ein gwefan ac yn ein llyfrynnau.