Skip to content

Cyfarwyddiadau Ymarfer

Cyfarwyddiadau Ymarfer

Mae gan Lywydd y Tribiwnlys bŵer i gyhoeddi cyfarwyddiadau ymarfer er mwyn egluro rheoliadau gweithdrefnol y tribiwnlys sydd wedi’u nodi yn Rheoliadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2012.

Gallwch lawrlwytho’r cyfarwyddiadau ymarfer o’r wefan hon, neu, os hoffech i ni anfon copi atoch, cysylltwch â ni.    

Dolenni perthnasol

Os oes gennych gwestiynau gallwch gysylltu â ni drwy ffurflen ar-lein, neges destun neu dros y ffôn. Cyfeillion achos, cwblhewch ein ffurflen datganiad i ddweud eich bod yn helpu person ifanc.
Mae rhieni yn gallu apelio yn erbyn rhai penderfyniadau a wneir ynglŷn ag anghenion addysgol arbennig eu plentyn. Os ydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc rydych chithau hefyd yn gallu gwneud apêl.
Mae rhieni yn gallu cyflwyno hawliad i TAAAC ynglŷn â gwahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion yng Nghymru. Plant a phobl ifanc, rydych chithau hefyd yn gallu cyflwyno hawliad eich hun.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Mae ein rhestr termau yn cynnwys rhai geiriau pwysig sy'n cael eu defnyddio ar ein gwefan ac yn ein llyfrynnau.