Skip to content

Adborth

Adborth


Gall defnyddwyr y Tribiwnlys roi adborth i’r Tribiwnlys:

  • yn ysgrifenedig
  • trwy ffacs
  • trwy e-bost
  • trwy ffôn
  • yn bersonol.

Croesawn adborth ar bob agwedd ar ein gwaith er mwyn gwella ein gwasanaeth. Ond os ydych yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol am y gwasanaeth a ddarparwn, defnyddiwch ein gweithdrefn cwynion sydd yn rhoi manylion am sut i gwyno ac i bwy y dylech gwyno. (Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru - Y drefn gwyno)

Os ydych eisiau rhoi adborth i ni defnyddiwch yr wybodaeth ar ein tudalen ‘Cysylltu â ni’.

Mae cyfle hefyd i roi adborth i ni ar ddiwedd y broses apelio neu hawlio trwy lenwi ein Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid. (Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru – Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid)

Mae cyfle ichi roi adborth inni ar gynnwys y wefan hon drwy lenwi ein ffurflen ar-lein isod.

 

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru – Arolwg Gwefan y Cwsmeriaid

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn gwerthfawrogi eich barn a hoffai glywed eich awgrymiadau. Trwy lenwi’r ffurflen hon, byddwch yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.

:
:
:
:
 *  :
:
 *  :
:
:
:
:
:

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei diogelu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. 

Dolenni perthnasol

Mae penderfyniadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru ar gael i'w gweld ar-lein.